Tên tác phẩm: - Section :

Ảnh Trắng Đen (970 photos) | ALL

Liên hoan ảnh Nghệ Thuật ĐBSCL dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc thi khuyến khích các ảnh mới có nội dung sâu sắc, góc nhìn sáng tạo. Liên Hoan Ảnh Nghệ Thuật khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 tại tỉnh Long An thân mời các nhà nhiếp ảnh tham gia Đăng ký thông tinUpload ảnh dự thi.