Hội hoa đăng của người Khmer Nam Bộ - [Ảnh Màu]

danhdiep
Size:
Posted:
640x480 pixel
Aug 29, 2012
Xem: 2051
2012/August/danhdiep-hoi-hoa-dang-cua-nguoi-khmer-nam-bo-thumb1-4597-C_l.jpg
Tag: ca mau
điệu múa được mùa bội thu của đồng bào dân tộc Khmer tu hè về điểm xuất phát