tu hè - [Ảnh Màu]

danhdiep
Size:
Posted:
3663x2482 pixel
Aug 29, 2012
Xem: 1238
2012/August/danhdiep-tu-he-thumb1-6674-C_l.jpg
Tag: ca mau
Hội hoa đăng của người Khmer Nam Bộ điệu múa được mùa bội thu của đồng bào dân tộc Khmer về điểm xuất phát