về điểm xuất phát - [Ảnh Màu]

danhdiep
Size:
Posted:
3663x2482 pixel
Aug 29, 2012
Xem: 1172
2012/August/danhdiep-ve-diem-xuat-phat-thumb1-6635-C_l.jpg
Tag: ca mau
Hội hoa đăng của người Khmer Nam Bộ điệu múa được mùa bội thu của đồng bào dân tộc Khmer tu hè