Kết quả Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 tại Long An

Mar 23, 2019

 

Sáng 11/10/2012, tại Tp.Tân An, Long An, BGK Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL đã tiến hành chấm giải công khai. Kết quả: BTC chọn 20 ảnh (10 màu, 10 trắng đen) để trao giải. Ngoài ra, BTC còn trao thêm 01 giải đặc biệt và 03 giải đồng đội.

 

1. Ảnh màu:


STT TÁC GIẢ TÁC PHẨM GIẢI THƯỞNG TỈNH
1 Lâm Thanh Liêm Vươn cao đón gió Huy chương vàng Bạc Liêu
2 Đặng Quang Vinh Cuộc sống miền biển Huy chương bạc Bạc Liêu
3 Tạ Nhật Huy Nghề truyền thống Huy chương bạc Cà Mau
4 Nguyễn Bách Thảo Cuộc đua Huy chương đồng Vĩnh Long
5 Nguyễn Thanh Hải Những đứa con nhà nông         . Huy chương đồng Vĩinh Long
6 Nguyễn Hoàng Nam Phút quyết định Huy chương đồng An Giang
7 Nguyễn Anh Tuấn Nhịp điệu Giải khuyến khích Kiên Giang
8 Hà Quốc Thái Ngắm mục tiêu Giải khuyến khích Tiền Giang
9 Phan Hiền Hạnh phúc đơn sơ Giải khuyến khích An Giang
10 Tô Châu Sản phẩm mới Giải khuyến khích Long An

 

2. Ảnh trắng đen:


STT TÁC GIẢ TÁC PHẨM GIẢI THƯỞNG TỈNH
1 Lê Đức Toại Đường nét công trình Huy chương vàng Bạc Liêu
2 Trần Minh Đức Hạnh phúc Huy chương bạc Tiền Giang
3 Thanh Phương Vững chắc Huy chương bạc Long An
4 Bùi Văn Chung Kiếm mồi Huy chương đồng Kiên Giang
5 Lê Hải Niềm vui trong công việc              . Huy chương đồng Tiền Giang
6 Trung Hiếu Những nấc thang tổ ấm Huy chương đồng Bến Tre
7 Nguyễn Bách Thảo Dưới nắng hè Giải khuyến khích Vĩnh Long
8 Tô Hoàng Vũ Mùa  dưa Lê Giải khuyến khích Cần Thơ
9 Phan Hiền Mùa chạy đồng Giải khuyến khích An Giang
10 Minh Nhựt Làng nghề Đồ Chiểu Giải khuyến khích Bến Tre

 

3. Giải đặc biệt: Công trình đô thị ( Lê Vinh, Long An)

 

4. Giải đồng đội: Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

 

* Mời xem bộ ảnh đoạt giải Màu


Vươn cao đón gió - Lâm Thanh Liêm tình Bạc Liệu

Vươn cao đón gió -  HCV ảnh màu - Lâm Thanh Liêm (Bạc Liêu)


Cuộc sống miền biển - HCB - Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu)

Cuộc sống miền biển - HCB - Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu)

 

Nghề Truyền Thống - HCB - Tạ Nhật Huy (Cà Mau)

Nghề Truyền Thống - HCB - Tạ Nhật Huy (Cà Mau)


Cuộc đua - HCĐ - Nguyễn Bách Thảo (Vĩnh Long)

Cuộc đua - HCĐ - Nguyễn Bách Thảo (Vĩnh Long)


Những đứa con nhà nông HCĐ - Nguyễn Thanh Hải (Vĩnh Long)

Những đứa con nhà nông HCĐ - Nguyễn Thanh Hải (Vĩnh Long)


Phút quyết định - HCĐ - Nguyễn Hoàng Nam (An Giang)

Phút quyết định - HCĐ - Nguyễn Hoàng Nam (An Giang)


Nhịp điệu - KK - Nguyễn Anh Tuấn (Kiên Giang)

Nhịp điệu - KK - Nguyễn Anh Tuấn (Kiên Giang)


Ngắm mục tiêu - KK - Hà Quốc Thái (Tiền Giang)

Ngắm mục tiêu - KK - Hà Quốc Thái (Tiền Giang)


Hạnh phúc đơn sơ - KK - Phan Hiền (An Giang)

Hạnh phúc đơn sơ - KK - Phan Hiền (An Giang)


Sản phẩm mới - KK - Tô Châu (Long An)

Sản phẩm mới - KK - Tô Châu (Long An)

 

* Mời xem bộ ảnh đoạt giải Trắng Đen

Đường nét công trình - HCV đen trắng - Lê Đức Toại  (Bạc Liêu)

Đường nét công trình - HCV đen trắng - Lê Đức Toại  (Bạc Liêu)


Hạnh phúc - HCB - Trần Minh Đức (Tiền Giang)

Hạnh phúc - HCB - Trần Minh Đức (Tiền Giang)

 

Vững chắc - HCB - Thanh Phương (Long An)

Vững chắc - HCB - Thanh Phương (Long An)

 

Kiếm Mồi - HCĐ - Bùi Văn Chung (Long An)

Kiếm Mồi - HCĐ - Bùi Văn Chung (Long An)

 

Niềm vui trong công việc - HCĐ - Lê Hải (Tiền Giang)

Niềm vui trong công việc - HCĐ - Lê Hải (Tiền Giang)

 

Những nấc thang tổ ấm - HCĐ - Trung Hiếu (Bến Tre)

Những nấc thang tổ ấm - HCĐ - Trung Hiếu (Bến Tre)

 

Dưới nắng hè - KK - Nguyễn Bách Thảo (Vĩnh Long)

Dưới nắng hè - KK - Nguyễn Bách Thảo (Vĩnh Long)

 

Mùa dưa lê - KK-  Tô Hoảng Vũ (Cần Thơ)

Mùa dưa lê - KK-  Tô Hoàng Vũ (Cần Thơ)

 

Mùa chạy đồng - KK - Phan Hiền (An Giang)

Mùa chạy đồng - KK - Phan Hiền (An Giang)

 

Làng quê Đồ Chiểu - KK - Minh Nhựt (Bến Tre)

Làng quê Đồ Chiểu - KK - Minh Nhựt (Bến Tre)

 

 

BTC Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 tại Long An