Thông báo 17/09/2012

Mar 23, 2019

Qua 3 vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 175 ảnh triển lãm, tuy nhiên Ban tổ chức phát hiện một số trường hợp phạm quy và đã giải quyết còn 172 ảnh trong đó có 87 ảnh màu và 85 ảnh trắng đen. Ban tổ chức rất hoan nghênh các tác giả và đơn vị tham gia đã có sự phối hợp tốt trên tinh thần trách nhiệm chung Vì sự nghiệp nhiếp ảnh Đồng bằng sông Cửu Long.


Trong thời gian từ nay đến ngày nộp ảnh (5/10/2012) cho Ban tổ chức để tiến hành chấm giải, nếu các tác giả có phát hiện thêm những ảnh nào phạm quy xin vui lòng thông báo cho Ban tổ chức.


Chân thành cám ơn.


BTC