Kết quả vòng chọn Triển Lãm “Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012”

Dec 19, 2018

 

BTC “Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012” tại Long An trân trọng và chúc mừng các nghệ sĩ có ảnh được chọn vào vòng Triển Lãm.


 

Ngày  14/9/2012 vòng chọn ảnh Triễn Lãm đã được khởi động chấm, dưới sự làm việc công tâm của 5 giám khảo: NSNA Lý Hoàng Long, NSNA Long Thành, NSNA Nguyễn Trung Thu, NSNA Hoàng Quốc Tuấn và NSNA Đoàn Thi Thơ.

 

Kết quả đã tuyển chọn ra 175 ảnh triển lãm trong đó có 88 ảnh màu và 87 ảnh trắng đen.

 

Xin mời bấm vào link dưới để xem ảnh

 

Thể loại ảnh Màu

http://dbscl.vannghelongan.vn/site/photo/index/round/15/section/color

Thể loại ảnh trắng đen

http://dbscl.vannghelongan.vn/site/photo/index/round/15/section/mono


Một lần nữa BTC cuộc thi ảnh xin chúc mừng các tác giả.