Kết quả vòng 2 “Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012”

Dec 19, 2018

 

BTC “Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 27 năm 2012” trân trọng và chúc mừng các nghệ sĩ nhiểp ảnh đã vào vòng 2.

Ngày 12/9/2012 vòng 2 đã được khởi động và chấm dưới sự làm việc công tâm của 5 giám khảo đã tuyển chọn ra 175 ảnh màu và 138 ảnh trắng đen.

 

Xin mời bấm vào link dưới để xem ảnh

 

Thể loại ảnh Màu

 

http://dbscl.vannghelongan.vn/site/photo/index/round/14/section/color


Thể loại ảnh trắng đen

http://dbscl.vannghelongan.vn/site/photo/index/round/14/section/mono


Một lần nữa BTC xin chúc mừng các tác giả.