Giải thưởng: Liên Hoan Ảnh Nghệ Thuật khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 tại tỉnh Long An

Liên Hoan Ảnh Nghệ Thuật khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 tại tỉnh Long An đang cập nhật