Giải thưởng: Liên Hoan Ảnh Nghệ Thuật khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 tại tỉnh Long An

 

VII- GIẢI THƯỞNG Liên Hoan Ảnh Nghệ Thuật khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 27 tại tỉnh Long An:

a- Ảnh màu:

+ Hội NSNAVN trao 01 HC Vàng, kèm theo mỗi HC: 5.000.000 đồng. Ban tổ chức trao bổ sung mỗi HC Vàng 1.000.000 đồng.

+ Hội NSNAVN trao 02 HC Bạc, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng. Ban tổ chức trao bổ sung mỗi HC Bạc 1.000.000 đồng.

+ Hội NSNAVN trao 03 HC Đồng, kèm theo mỗi HC: 1.500.000 đồng. Ban tổ chức trao bổ sung mỗi HC Đồng 500.000 đồng

+ Hội NSNAVN trao 04 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

b- Ảnh đen trắng:

+ Hội NSNAVN trao 01 HC Vàng, kèm theo mỗi HC: 5.000.000 đồng. Ban tổ chức trao bổ sung mỗi HC Vàng 1.000.000 đồng.

+ Hội NSNAVN trao 02 HC Bạc, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng. Ban tổ chức trao bổ sung mỗi HC Bạc 1.000.000 đồng.

+ Hội NSNAVN trao 03 HC Đồng, kèm theo mỗi HC: 1.500.000 đồng. Ban tổ chức trao bổ sung mỗi HC Đồng 500.000 đồng

+ Hội NSNAVN trao 04 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

c- Giải đồng đội:

+ Hội NSNAVN trao 03 giải, mỗi giải: 1.000.000 đồng, kèm theo cờ lưu niệm

d- Ngoài ra, Ban tổ chức trao:

+ 01 giải đặc biệt dành cho nhiếp ảnh Long An: 2.000.000 đồng

+ Ảnh dự treo 200.000 đồng/ảnh.

Những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét Tài trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.