Công bố kết quả vòng 2 cuộc thi ảnh nghệ thuật DBSCL
YEAR 2012
Hạn chót gởi ảnh: 29/08/2012
Lịch
 • Hạn chót gởi ảnh
 • Chấm ảnh ngày
 • Công bố kết quả
 • Triển lãm
 • Gởi Catalogue
Ngày
 • 29/08/2012
 • 08-10/9/2012
 • 18/9/2012
Thống kê cuộc thi
22 đang online
 • Tác giả dự thi: 355
 • Hình ảnh dự thi: 2182
 • Lượt xem ảnh: 1863827